Unik rekrytering av säljare med säljutbildning och coaching

1. Analys

Kunskap om Uppdragsgivarens företag

Uppdraget startar genom att vi tillsammans med ledning och nyckelsäljare inom er säljorganisation går igenom de förutsättningar som gäller för den säljbefattning vi rekryterar till. Detta är viktigt för att kunna representera Uppdragsgivaren. För att hitta rätt säljare till befattningen inhämtas kunskap beträffande:

 • Företagsfakta
 • Företagskulturen
 • Säljkulturen
 • Ledarstilen

Kunskap om Uppdragsgivaren produkter & tjänster

För att ta fram rätt kandidater till nya säljtjänster kommer vi att intervjua säljansvariga och säljare på uppdragsgivarens företag. Målsättningen med intervjuerna är att sammanställa:

 • Säljargumenten för uppdragsgivarens produkter & tjänster
 • Få kunskap om hur en presentation utförs av era nuvarande säljare
 • Få förståelse för säljprocessen från mötesbokning till avslut
 • Ta reda på eventuella ”säljhinder” som t ex att boka kundmöten och gå på avslut

Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans och gör en befattningsbeskrivning för att finna en säljare som blir framgångsrik.

2. Sökning & urval

Sökning

 • Urval från deltagare på E-utbildningen
 • Presentation av tjänsten på internet
 • Annons
 • Sociala media
 • Sökning i CV-register
 • Head Hunting

För att lokalisera och attrahera både aktivt och inte aktivt sökande används ett flertal metoder.

Presentation av tjänsten på internet

En säljande annons på internet kan attrahera ett stort antal personer. Genom samarbete med partners läggs tjänsten ut på ca 20 olika webbsidor. Vanligt är att kandidater söker på olika sökord på nätet. Genom att synas brett på nätet och att använda rätt ”sökord” i annonsen kommer den högt upp hos de olika sökmotorerna.

Annonsering i press

Tidningsannonsering kan ge en bred spridning, men också riktas i fackpress. Mängden annonser i press har minskat över tid, vilket medför att när en annons läggs ut så syns den mycket b