Säljare System & Tjänster

Tjänsteförsäljning är att sälja förtroende

För att sälja tjänster krävs det att man får förtroende hos dem vi möter. Utan förtroende ingen försäljning. Förtroende bygger man hela vägen från mötesbokning till avslut så att kunden känner sig trygg med både säljare/konsulter och vårt företag.

Den coachande säljmetoden

Den coachande säljmetoden går ut på att ställa frågor och inte bara behovsfrågor, vilket passar perfekt vid försäljning av tjänster och konsulter. Vi frågar om kundens erfarenheter och kunskaper för att kunna anpassa presentation, säljargument och avslut. Vi ställer frågor, fast vi vet svaret, för att få kunden delaktig i mötet vilket leder till flera och snabbare avslut och nöjdare kunder.

Skapa intresse för tjänster

Att sälja tjänster bygger också på specialkunskap och expertis. Det finns oftast inget konkret att visa upp eller ta på vilket gör att det ställer extra stora krav på den konsult som säljer tjänster. Då blir förmågan att skapa intresse och göra en presentation som väcker intresse viktig.

Presentationer av tjänster

Innan man ska presentera sina tjänster är det viktigt veta hur kunden jobbar. Vi ska inte börja med att fråga efter kundens behov för det vet kanske kunden att vi har kunskap om. Syftet är att hitta kundens ”svaga sidor” och ”luckor” där våra tjänster och konsulter kan stärka dem. Med hjälp av en företagspresentation kommer deltagarna att lära sig att ställa frågor för att få kunskap om hur kunden jobbar idag. Det ger också vägledning hur man sedan gör en presentation på ett intresseväckande sätt. Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur det går till samt att träna på det.

Skapa unika säljargument för tjänster

Vid tjänsteförsäljning är det extra viktigt att skapa intresse för tjänsterna. Det gör vi genom att jobba med säljargumenten så att de blir tydliga och intressanta, detta för att kunna visa vilken nytta tjänsterna kan göra eller vad kunden ”slipper” att göra.  Under säljkursen går vi igenom ert företags säljargument och hur de kan användas genom hela köpprocessen från mötesbokning till avslut, samt hur man anpassar dem efter målgruppen.

Korta ner säljprocessen vid försäljning av tjänster

Att sälja tjänster innebär ofta långa ledtider oavsett om kunden har en leverantör eller inte och därför gäller det att på kundmötet komma så långt som möjligt i köpprocessen. Målsättningen är få kunden intresserad och delaktig så att ni slipper ”jaga” fram ett svar. Under säljkursen lär sig deltagarna att ställa avslutningsfrågor som:

  • Kortar ned beslutsprocessen hos kunden
  • Flyttar fram beslutsprocessen
  • Får kunden mer beslutsbenägen vid mötet