Säljare System & Tjänster

Tjänsteförsäljning är att sälja förtroende

För att sälja tjänster krävs det att man får förtroende hos dem vi möter. Utan förtroende ingen försäljning. Förtroende bygger man hela vägen från mötesbokning till avslut så att kunden känner sig trygg med både säljare/konsulter och vårt företag.

Den coachande säljmetoden

Den coachande säljmetoden går ut på att ställa frågor och inte bara behovsfrågor, vilket passar perfekt vid försäljning av tjänster och konsulter. Vi frågar om kundens erfarenheter och kunskaper för att kunna anpassa presentation, säljargument och avslut. Vi ställer frågor, fast vi vet svaret, för att få kunden delaktig i mötet vilket leder till flera och snabbare avslut och nöjdare kunder.

Skapa intresse för tjänster

Att sälja tjänster bygger också på specialkunskap och expertis. Det finns oftast inget konkret att visa upp eller ta på vilket gör att det ställer extra stora krav på den konsult som säljer tjänster. Då blir förmågan att skapa intresse och göra en presentation som väcker intresse viktig.

Presentationer av tjänster

Innan man ska presentera sina tjänster är det viktigt veta hur kunden jobbar. Vi ska inte börja med att fråga efter kundens behov för det vet kanske kunden att vi har kunskap om. Syftet är att hitta kundens ”svaga sidor” och ”luckor” där våra tjänster och konsulter kan stärka dem. Med hjälp av en företagspresentation kommer deltagarna att lära sig att ställa frågor för att få kunskap om hur kunden jobbar idag. Det ger också vägledning hur man sedan gör en presentation på ett intresseväckande sätt. Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur det går till samt att träna på det.