Unik rekrytering av säljare  – Kvalitetssäkra nyanställda  säljare

Rekrytering av säljare inom alla branscher

 • Säljare inom tekniska branscher
 • Konsulter som säljer tjänster
 • Säljare som säljer produkter
 • Key Account Managers
 • Account managers

Unik kvalitetssäkring av nyrekryterade säljare

 • Våra kandidater som söker nya säljjobb erbjuds säljutbildning & säljcoaching:
 • Att lära sig säljmetoden ”Att coacha kunden till köp”
 • 2 dagars säljutbildning med det nya företagets produkter & tjänster
 • Möjlighet att göra en E-utbildning i 10 säljmoment
 • 3 månaders säljcoaching efter anställning

Säljutbildning på era produkter & tjänster

8 fördelar med att kvalitetssäkra nya säljare

Målsättningen med säljutbildningen är att vi ska skräddarsy den för era produkter och tjänster. Tanken är att er nya säljare snabbt ska kunna börja sälja. Fördelarna är många:

 • Säljarna kan komma igång snabbare på sitt nya säljjobb
 • Behovet av en introduktion på det nya företaget minskar
 • Säljarna får 3 olika inledningar för mötesbokning för era produkter & tjänster
 • Lära sig att besvara era ”typer av invändningar”
 • Kommer att kunna boka nykundsmöten redan första veckan på det nya jobbet
 • Kan presentera era produkter & tjänster på ett säljande sätt
 • Kommer att känna sig trygga att gå på avslut
 • Säljarna är kvalitetssäkrade på 10 säljmoment och coachar kunden till köp utan att ”kränga”

2 dagars säljutbildning ingår i rekrytering av säljare

För att säkerställa att säljarna snabbt kommer igång med försäljningen kommer de att få gå en säljutbildning i 2 dagar. Målsättningen är att säljarna skall gå utbildningen inom en månad efter att den nya anställningen har börjat, men man kan också gå utbildningen innan anställningen börjar. Fokus kommer att ligga på att boka möten, göra presentationer och gå på avslut genom att ”Coacha kunden till köp” utan att kränga.

E-utbildning i 10 säljmoment

Våra kandidater har också möjligheten att genomgå en E-utbildning med samma 10 säljmoment som finns i säljutbildningen. Varje enskilt moment har 3 utbildningssteg. Man kan också lyssna på bonusmaterial som är ett poddavsnitt om det aktuella säljmomentet innan du gör kunskapstest i form av ett Quiz.

10 säljmoment för era produkter och tjänster

Säljkursen är uppbyggd på 10 säljmoment med fokus på era produkter & tjänster. Utbildningen är konkret och praktisk i alla moment. Målet är att de nya säljarna ska känna sig trygga med att börja sälja snabbt och effektivt både på kort och lång sikt.

 1. Säljargument
 2. Inledningar – mötesbokning – telefonförsäljning
 3. Hantera invändningar vid mötesbokning
 4. Planering och struktur vid nyförsäljning
 5. Struktur och en agenda vid kundmöten
 6. 1-2 minuter inledning på ett kundmöte
 7. Intervjufrågor på kundmötet
 8. Presentation och coachande behovsfrågor
 9. Avslutningsfrågor
 10. Säljande offerter

Skapa ett säljdokument för er försäljning

Säljutbildningen är väldigt konkret och praktisk. En genomgående arbetsuppgift är att deltagarna skapar ett säljdokument med de 10 säljmomenten med 100 % fokus på era produkter och tjänster.

Säljcoaching i 3 månader efter anställning

För att säkerställa att er nya säljare har kommit rätt i sin nya säljroll och kan börja sälja så snart som möjligt, ingår det 3 månaders säljcoaching som innebär att säljarna kan få extra hjälp med att:

 • Planera och strukturera sin försäljning
 • Boka möten med nya kunder och göra nya inledningar vid behov
 • Hantera nya invändningar
 • Ta fram ännu bättre intervjufrågor för att kunna presentera mera säljande
 • Fokusera på att få avslut och skräddarsy flera frågor

Säljcoaching efter rekryteringen ingår i 3 månader.

Våra säljcoacher gör avstämning

Samma utbildare och säljcoach kommer att ringa upp för att stämma av:

 • Hur säljarna upplever sin situation
 • Fungerar i gruppen
 • Resultat som har uppnåtts

Att coacha kunden till köp ökar försäljningen

Denna metod innebär att du ställer coachande frågor till kunderna. Du låter också varje säljsamtal utgå från just den kundens kunskapsnivå. Skillnaden blir att kunderna själva inser sina behov mycket lättare än om du försöker övertala dem att köpa – och i regel köper de då mer och oftare.

Med hjälp av boken “Coacha till köp” lär sig säljaren att ställa rätt frågor.