Säljare industri & teknik

Coacha kunden till köp inom tekniska branscher:

  • Mötesbokningen mycket bättre och få flera bättre nykundsmöten
  • Invändningar inom tekniska branscher vid mötesbokning som t ex ”Vi har redan en leverantör” eller inte ”inte just” och ”inget behov” utan att uppfattas som ”för på
  • Bygga långa affärsrelationer eftersom man sällan byter leverantör, gäller både för tekniska produkter och tjänster
  • Att se det affärsmässiga i en kundrelation och inte bara det tekniska
  • Att många kunder redan har liknande tekniska produkter och tjänster
  • Att det är ofta stor konkurrens med lika eller liknande tekniska produkter och tjänster