Säljare industri & teknik

Coacha kunden till köp inom tekniska branscher:

 • Mötesbokningen mycket bättre och få flera bättre nykundsmöten
 • Invändningar inom tekniska branscher vid mötesbokning som t ex ”Vi har redan en leverantör” eller inte ”inte just” och ”inget behov” utan att uppfattas som ”för på
 • Bygga långa affärsrelationer eftersom man sällan byter leverantör, gäller både för tekniska produkter och tjänster
 • Att se det affärsmässiga i en kundrelation och inte bara det tekniska
 • Att många kunder redan har liknande tekniska produkter och tjänster
 • Att det är ofta stor konkurrens med lika eller liknande tekniska produkter och tjänster

Coacha kunden till köp inom tekniska branscher:

 • Så att det inte bara blir fokus på priset speciellt vid försäljning av tekniska komponenter
 • Möten med inköpare som inte är tekniker och bara vill pressa priser
 • Att göra presentationer för besutsfattare som inte är tekniker som skapar köpintresse
 • Att presentera säljargument som tar fram ”nyttan” med våra produkter och tjänster
 • Långsamma beslutsprocesser och få snabbare och flera avslut
 • Att göra säljande offerter utan fokus på priset
 • Att öka merförsäljningen med bättre affärsplanering

Säljutbildningar som är inriktade på försäljning inom tekniska branscher

Att coacha kunden passar väldigt bra i tekniska branscher. Många tekniska säljare vill inte vara ”för på” och blir istället för avvaktande vilket är speciellt vanligt vid mötesbokning och vid avslut. Genom att coacha kunden får vi en försäljning och ett ”driv” i säljprocess som känns bekvämt för både kund och säljare. Säljmetoden är väl beprövad av många företag som t ex ABB, Bosch, Sweco, Peab med flera

Coacha kunden till köp inom tekniska branscher:

 • Göra mötesbokningen bättre och få fler och bättre nykundsmöten
 • Hantera invändningar vid mötesbokning som t ex ”Vi har redan en leverantör”, ”Inte just” eller ”Inget behov”, utan att uppfattas som ”för på”
 • Bygga långa affärsrelationer eftersom man sällan byter leverantör vilket gäller både tekniska produkter och tjänster
 • Se det affärsmässiga i en kundrelation och inte bara det tekniska
 • Många kunder har redan liknande tekniska produkter och tjänster
 • Det är ofta stor konkurrens med liknande tekniska produkter och tjänster
 • Se till att det inte blir fokus på priset speciellt vid försäljning av tekniska komponenter
 • Hantera möten med inköpare som inte är tekniker och bara vill pressa priser
 • Göra presentationer som skapar köpintresse för besutsfattare som inte är tekniker
 • Presentera säljargument som tar fram ”nyttan” med våra produkter och tjänster
 • Hantera långsamma beslutsprocesser för att få snabbare och flera avslut
 • Göra säljande offerter utan fokus på priset
 • Öka merförsäljningen med bättre affärsplanering

Presentera tekniska produkter och tjänster

För att få en dialog vid presentationen lär vi ut hur man får kunden delaktig. Vår metod är att ställa coachande behovsfrågor samtidigt som vi gör presentationen. Då kommer också kunden i centrum på ett naturligt sätt, vilket är en central del i hur man ”Coachar kunden till köp”. Metoden gör att man ”slipper” prata oavbrutet i 10-20 minuter eller lära sig ett manus utantill.

Snabbare avslut inom tekniska branscher

För att slippa långa ledtider gäller det att komma så långt som möjligt i köpprocessen på kundmötena så att man slipper ”jaga” fram ett svar via telefon. Under säljkursen lär deltagarna sig att ställa avslutningsfrågor som:

 • Kortar ned beslutsprocessen hos kunden
 • Flyttar fram beslutsprocessen
 • Får kunden mer beslutsbenägen på mötet
 • Kan sälja till icke beslutsmässiga tekniker

 

Teknisk säljare