Key Account Manager

Innehåll säljutbildning för KAM-säljare

  • En Key Account Managers roll ur kundens perspektiv
  • Verktyg för att Inhämta kunskap om företaget och deras affärer
  • Hur kartlägga kundens läge på marknaden och konkurrenssituation
  • Kartlägga kontaktytorna hos kunden, skaffa flera kontaktpersoner
  • Lägga upp kundspecifika utvecklingsstrategier för kundens verksamhet