Key Account Manager

Innehåll säljutbildning för KAM-säljare

  • En Key Account Managers roll ur kundens perspektiv
  • Verktyg för att Inhämta kunskap om företaget och deras affärer
  • Hur kartlägga kundens läge på marknaden och konkurrenssituation
  • Kartlägga kontaktytorna hos kunden, skaffa flera kontaktpersoner
  • Lägga upp kundspecifika utvecklingsstrategier för kundens verksamhet

Innehåll säljutbildning för KAM-säljare

  • Göra kam-planer med inriktning på nyförsäljning och utveckling
  • Planera för ökad merförsäljningen på existerande kunder
  • Hur hantera kunder som inte ”köper tillräckligt”
  • Vilka lönsamhetsberäkningar bör göras och när ska de användas
  • Affärsutveckla din verksamhet tillsammans med nyckelkunden

Bygg en långvarig och lönsam affärsrelation

Att arbeta som Key Account Manager handlar om att aktivt arbeta med kunden och utveckla deras affärer. Målsättningen är att bygga affärsrelationer och att tillsammans utveckla en win/win situation på kundens villkor.

Grunden i Key Account Manager

För att kunna utveckla kundens affär är det viktigt för en Key Account Manager att förstå den och sätta sig in i företagets problem och möjligheter både på kort och lång sikt. Det är också nödvändigt att bygga en affärsrelation till sin kontaktperson för att ”lära känna” kundens förväntningar och kunskapsnivå om våra produkter och tjänster. Sammantaget har vi då större möjlighet att utveckla kundens affär.

Arbeta strategiskt som KAM

Utmaningen för många KAM-säljare är att ändra fokus från att sälja dagligen till att arbeta långsiktigt för att säkerställa en vinnande kundrelation. Key accounts är företagets viktigaste kunder och företaget har därför inte råd att mista dem. Eftersom konkurrenterna gärna vill överta dessa kunder så blir det strategiska och taktiska arbetet helt avgörande för goda och långvariga resultat hos nyckelkunderna.

Coaching av nyckelkunder

Nyckel till framgång är att låta kunden vara delaktig i det mesta. En KAM-plan görs tillsammans med kunden som vi coachar genom hela processen.